česky english deutsch holandsky polski

Algemene voorwaarden
Ski School Harrachov

GOLD SPORT s.r.o., Nový Svět 535, P.O. BOX 22, 512 46 Harrachov, Czech Republic, identificatienummer (IČ): 01596497, tax identificatienummer (DIČ): CZ01596497

I. Contractuele relatie

De skischool (Lyžařská škola) Classic ski school Harrachov, vertegenwoordigt door Vítězslav Poledno (hierna te noemen LŠ), verzorgt de deelname aan georganiseerde ski- en snowboardcursussen en de verhuur van ski- of snowboarduitrusting aan individuele personen op basis van het door de klant ondertekende aanmeldingsformulier of het door de klant ondertekende uitleenbewijs. Bij minderjarige personen moet het aanmeldingsformulier of het uitleenbewijs door hun wettelijke vertegenwoordiger ondertekend worden. De klant stemt in met alle gegevens in het aanmeldingsformulier, het uitleenbewijs en neemt kennis van de algemene voorwaarden van de LŠ.

Verder worden deze relaties door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek geregeld, eventueel door het Wetboek voor Koophandel en door deze algemene voorwaarden.

II. Prijs en betalingsvoorwaarden

De prijzen voor diensten van de LŠ zijn overeengekomen middels het contract tussen de LŠ en de klant, en worden door de geldige prijslijst geregeld, die door de LŠ telkens in de maand april uitgegeven wordt, nog voor de opening van het betreffende seizoen, en die de klant vrij ter inzage heeft, in alle vestigingen van de LŠ. De klant betaalt de dienst uitsluitend voor het begin van de cursus of voor het huren van de sportuitrusting in elke vestiging contant of met credit card. Bij betaling via de coöpererende reisbureaus is de klant verplicht zich te legitimeren met een betaalbewijs, uitgegeven door het betreffende reisbureau.

III. Rechten en verplichtingen van de klant

De klant heeft het recht op:

  • Reclamatie vanwege eventuele gebreken van de geleverde diensten of vanwege gebreken van de gehuurde sportuitrusting, maar alleen in de vestiging waar hij/zij die ontvangen heeft en het product of de dienst betaald is.

De klant is verplicht om:

  • Het gehuurde materiaal in de afgesproken termijn terug te geven. In het geval van het niet naleven van de termijn voor het terugbrengen betaalt de klant de prijs voor de gehuurde sportuitrusting voor elke aangevangen dag van verzuim, volgens de prijslijst van de verhuur.
  • In het geval van verlies of niet terugbrengen van gehuurd materiaal de volle som van de ontstane schade te betalen, conform de prijslijst van de verhuur.
  • 5 minuten voor de start van de cursus aanwezig te zijn op de afgesproken plaats.
  • De schriftelijke instructies van de LŠ en de mondelinge instructies van de cursusinstructeur en sportleider op te volgen en het vastgestelde programma van de cursus na te leven.

In het geval de klant met zijn/haar handelingen of gedrag het verloop en het programma van de cursus in gevaar brengt of verstoort, kan hij/zij van de cursus worden uitgesloten, waarbij hij/zij aanspraak op de vergoeding van de onbenutte diensten verliest. In dit geval is deze klant verplicht alle kosten, ontstaan ten gevolge van zijn/haar uitsluiting van de cursus, te vergoeden.

IV. Annuleringsvoorwaarden

In geval van absentie van de klant op de cursus of bij voortijdige teruggave van de uitrusting wordt de betaalde som alleen in het geval van ziekte van de klant terugbetaald, wat door een doktersverklaring moet worden aangetoond.

De voorwaarde voor de terugbetaling van de som is het voorleggen van het betalingsbewijs van de LŠ met de doktersverklaring en wordt uitsluitend op de plaats van vergoeding uitbetaald, of eventueel op een andere, afgesproken wijze. Er wordt een proportioneel deel van de prijs terugbetaald, d.w.z. de totale vergoedde prijs gedeeld door het totaal aantal dagen van de cursus en dit wordt door het aantal dagen van absentie van de klant vermeerdeld.

V. Wijzigingen

In het geval van onvoldoende sneeuw behoudt de LŠ zich het recht voor om de cursus te annuleren, met daarna de terugbetaling van de hele betaalde prijs van desbetreffende geannuleerde cursus.

VI. Verzekering

In de prijs van de cursus en de andere diensten van de LŠ is geen ongevallenverzekering van de klant inbegrepen. De LŠ raadt de klanten aan om van te voren een ongevallenverzekering af te sluiten.

  • De LŠ is niet aansprakelijk voor de ongevallen van de klant bij gebruik van de door de LŠ verhuurde sportuitrusting.
  • De LŠ is alleen voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

VII. Slotbepalingen

Deze voorwaarden zijn ter inzage in alle vestigingen van de LŠ en maken een integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de klant en de LŠ.

Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier of het uitleenbewijs bevestigt de klant, dat hij/zij kennis heeft gemaakt met deze algemene voorwaarden en dat hij/zij ermee instemt en zich verbindt deze volledig na te leven.

 

Te Harrachov 29.10.2003

 
Harrachov Card Active Time 24
Wij raden: Harrachov  |  Huisvesting Harrachov  |  Pension Schäfer  |  Freeride a freestyle lyže
© 2003 - 2019 Classic Ski School, P.O.Box 22, 512 46 Harrachov, Tsjechische Republiek, Telefoon: +420 602 492 169, +420 731 658 046, info@classicskischool.cz